Llun Dosbarth Blwyddyn 6 a Derbyn – Year 6 and Reception Class Photograph

Ffotograff Tempest Dydd Iau, 16/3/23

Mae disgyblion Blwyddyn 6 a Derbyn yn cael tynnu llun dosbarth Dydd Iau ac felly bydd angen iddynt ddod i’r ysgol yn eu gwisg ysgol.

Tempest Photograph on Thursday, 16/3/23

Year 6 and Reception pupils are having their class photograph taken on Thursday and therefore will need to come to school in their school uniform

Diolch / Thank you