Llun Dosbarth Blwyddyn 6 a Derbyn / Year 6 and Reception Class Photograph

Ffotograff Tempest Dydd Iau, 14/3/24

Mae disgyblion Blwyddyn 6 a Derbyn yn cael tynnu llun dosbarth Dydd Iau, 14.3.24 ac felly bydd angen iddynt ddod i’r ysgol yn eu gwisg ysgol

Tempest Photograph on Thursday, 14/3/24

Year 6 and Reception pupils are having their class photograph taken on Thursday, 14.3.24 and therefore will need to come to school in their school uniform

Diolch / Thank you