Llun Blwyddyn (Derbyn a Bl.6) yfory / Year Photo (Reception & Year 6) tomorrow

Nodyn i atgoffa rhieni disgyblion Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 6 bod Tempest yn yr ysgol yfory, Chwefror 22ain, yn tynnu llun blwyddyn.  Mae angen i’r plant wisgo gwisg ysgol arferol gyda sanau neu deits du/tywyll os gwelwch yn dda.

Just a note to remind you that the Reception and Year 6 classes will be having a year photograph taken tomorrow, February 22nd.  The children should wear their school uniform with black/dark socks or tights please.