j2message (Bl. 3 a 4 / Yrs. 3 & 4)

Neges gan staff Blwyddyn 3 a Blwyddyn 4 i atgoffa’r plant i fynd i mewn i j2message pob bore gan fod negeseuon yn cael eu rhannu’n ddyddiol. Mae’n bosib defnyddio j2message yn ogystal i ofyn cwestiynau ac i dderbyn cymorth.

A message from Year 3 and Year 4 staff to remind the children to look in j2message every morning as messages are shared daily.  It is also possible to use j2message to ask questions and receive support.