Imiwneiddio Ffliw / Flu Immunisation

Mae’r plant sydd ddim wedi dychwelyd y ffurflen ganiatad cyn gwyliau’r Haf wedi derbyn ffurflen arall yr wythnos yma.  Os ydych yn awyddus i’ch plentyn dderbyn y brechiad ffliw, mae angen gyrru’r ffurflen ganiatad yn ol i’r ysgol erbyn 15.9.23 os gwelwch yn dda.

The children who haven’t return their consent form before the Summer holidays have received another copy this week.  If you would like your child to receive the vaccine, please return the form to school by 15.9.23.

Diolch / Thank you