Hwdi Blwyddyn 6 / Year 6 Leavers Hoodie

Mae rhai o rieni Blwyddyn 6 wedi trefnu hwdis i ddisgyblion Blwyddyn 6 gan eu bod yn ymadael ag Ysgol Plas Coch mewn ychydig o wythnosau.  Am fwy o wybodaeth am yr hwdis, yn cynnwys prisiau, meintiau a dyluniad, ewch i wefan Top Mark Uniform:

https://topmarkuniforms.co.uk/products/ysgol-plas-coch-leavers-hoodie

Os am archebu hwdi i’ch plentyn, mae’n rhaid gwneud ar wefan Top Mark Uniform erbyn wythnos i heddiw, Mehefin 30ain.  Dewiswch yr opsiwn ‘pick up’ fel bod yr hwdis yn cael eu danfon i’r ysgol pan yn barod.  Bydd croeso i’r disgyblion wisgo’r hwdis ar ddydd Gwener, Gorffennaf 17eg, sef diwrnod olaf y plant yn Ysgol Plas Coch!

 

Some Year 6 parents have arranged hoodies for Year 6 pupils as they’ll be leaving Ysgol Plas Coch in a few weeks.  For more information, including prices, sizes and design, visit Top Mark Uniform’s website:

https://topmarkuniforms.co.uk/products/ysgol-plas-coch-leavers-hoodie

If you would like to order a hoodie for your child, please do so on Top Mark Uniform’s website by June 30th.  Select the ‘pick up’ option as the hoodies will be delivered to school together once they’re ready.  The children are welcome to wear their hoodies to school on Friday 17th, their last day at Ysgol Plas Coch!