#hunlyfrPlasCoch / #bookselfiePlasCoch

Neges arall gan y Cyngor Ysgol:

Another message from the School Council:

Mae Diwrnod y Llyfr eleni ar ddydd Iau, Mawrth 3ydd. Rydym yn cynnal cystadleuaeth #hunlyfrPlasCoch eto eleni.

I fod yn rhan o gystadleuaeth #hunlyfrPlasCoch 2022 mae angen i chi:
> ddewis llyfr
> cymryd hunlun gyda’r llyfr
> argraffu’r llun a’i roi i’ch athro/athrawes dosbarth erbyn dydd Mercher, Mawrth 2il neu anfon y llun fel atodiad neges e-bost at [email protected] (nodwch enw a dosbarth y plentyn yn y neges os gwelwch yn dda) neu uwchlwytho’r llun ar Twitter gan ddenfyddio’r ddolen @YsgolPlasCoch neu’r hashnod #hunlyfrPlasCoch yn eich neges.

 

World Book Day this year will be on Thursday, 3rd March. We have arranged the #bookselfiePlasCoch Competition again this year.  

To take part in the #bookselfiePlasCoch 2022 competition you will need to:
> choose a book
> take a selfie with the book
> print the photo and give it to your teacher by Wednesday, 2nd March or send the photo as an attachment in an e-mail to [email protected] (please note the child’s name and class in the message) or upload the photo to Twitter and include the handle @YsgolPlasCoch or hashtag #bookselfiePlasCoch in your message.