Holiadur Rhieni/ Parent Questionnaire

Wrth i ni dynnu tuag at ddiwedd y tymor, hoffem gasglu eich barn fel rhieni ar ddarpariaeth yr ysgol. Bydd eich sylwadau yn werthfawr iawn wrth i ni werthuso ein darpariaeth gyfredol a chynllunio ar gyfer y dyfodol. As we approach the end of term, we would like to hear your views as parents on our provision. Your comments will be invaluable as we evaluate and plan for the future. 
Diolch yn fawr a Nadolig Llawen/ Thank you in advance and a Merry Christmas.
https://forms.office.com/e/m28dJzvGbr?origin=lprLink