Hoff gân Gymraeg Ysgol Plas Coch / Ysgol Plas Coch’s Favourite Welsh Song #DyddMiwsigCymru 2021

Llongyfarchiadau i Gwilym, hoff gân cymuned Ysgol Plas Coch yw 50au

#DyddMiwsigCymru 2021

 

Congratulations to Gwilym, 50au is the community of Ysgol Plas Coch’s favourite Welsh song

#WelshMusicLanguageDay 2021