Gwisgoedd Cyngherddau Nadolig – Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase – Costumes for Christmas Concerts

A fydd yn bosib i chi anfon gwisg ar gyfer eich plentyn (os nad ydych wedi gofyn i’r ysgol ddarparu gwisg) erbyn Dydd Iau, 8fed o Ragfyr. Diolch.

Please could you send your child’s costume to school (unless you have asked the school to supply it) by Thursday, 8th of December. Thank you.