Gwersi tenis dosbarth Gwenllian / Gwenllian class tennis lessons

Nodyn i atgoffa rhieni a gwarchodwyr dosbarth Gwenllian fod y plant yn cychwyn eu gwersi tenis yng Nghanolfan Tenis Wrecsam fory.

Just a reminder for Gwenllian class parents and carers that the children will be starting their tennis lessons at the Wrexham Tennis Centre tomorrow.