Gwersi diogelwch sgwter (Bl 3 a 4) / Scooter safety skills lesson (Yr 3 and 4)

I sylw rhieni Bl 3 a 4 / FAO Years 3 and 4 parents

Fe ddylai eich plentyn wedi dod a llythyr adref cyn hanner tymor ynglyn a gwersi diogelwch sgwter. Ar waelod y llythyr, mae slip caniatad – a wnewch chi sicrhau eich bod wedi ei gwblhau a’i ddychwelyd i’r ysgol erbyn dydd Iau, Chwefror 22ain os gwelwch yn dda. Bydd y sesiwn yn digwydd dydd Llun nesaf, Chwefror 26ain. Mae efo ni ychydig o sgwteri sbar os nad oes gan eich plentyn un.

Your child was given a letter to bring home before half term with details of a scooter safety skills lesson that they will be having at the school next Monday, February 26th. Could you please ensure that you have returned the permission slip at the bottom of the letter to school by this Thursday, February 22nd. We have a few spare scooters if your child does not have one to bring in from home.