Gwersi Addysg Gorfforol / PE lessons

Gan ddechrau’r wythnos hon, gofynnwn i’r plant (ar wahan i blant Meithrin a Derbyn) ddod i’r ysgol yn eu gwisg Addysg Gorfforol ar y diwrnodau canlynol :

Meithrin a Derbyn – dillad ysgol trwy’r wythnos.  Mwy o wybodaeth i ddilyn.

Dyfrdwy – Dydd Llun

Gwenfro – Dydd Mawrth

Clwyd – Dydd Iau

Gwenllian – Dydd Mercher

Glyndwr – Dydd Iau

Llywelyn – Dydd Iau

Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6 – Dydd Mawrth

 

Ni fydd angen dod â dillad i newid, bydd y plant yn aros yn eu dillad Addysg Gorfforol drwy’r dydd.

Bydd angen gwisgo :

Siorts, trowsus chwaraeon neu legings du

Crys-t gwyn neu grys polo’r ysgol

Siwmper ysgol

Trainers

 

As of this week we would like the children (not including Nursery and Reception) to come to school in their PE kit on the following days :

Nursery and Reception – school uniform all week.  More information to follow.

Dyfrdwy – Monday

Gwenfro – Tuesday

Clwyd – Thursday

Gwenllian – Wednesday

Glyndwr – Thursday

Llywelyn – Thursday

Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6 – Tuesday

 

The children won’t need to bring a change of clothing as they will wear their PE kit all day.

They will need:

Black shorts/sports trousers or leggings

White t-shirt or school polo-shirt

School jumper

Trainers

 

Diolch yn fawr.