Gwers Nofio Yfory / Tomorrow’s Swimming Lesson

Bydd angen i ddisgyblion blwyddyn 5, a’r rhai sy’n nofio o Flwyddyn 6, wisgo crys-t yn ogystal â’u gwisg nofio i’r wers yfory, os gwelwch yn dda.

Year 5 pupils, and those swimming from Year 6, will need to wear a t-shirt on top of their swimwear for tomorrow’s swimming lesson please.