Gwasanaeth Ysgol Ewro 2020 / Euro 2020 School Assembly

Diolch i’n Llysgenhadon Iaith am baratoi’n gwasanaeth rhithiol y bore ‘ma.  Pob hwyl i Gymru!

Our Welsh Language Ambassadors prepared our virtual school assembly this morning.  C’mon Cymru!