Gwasanaeth Nadolig / Christmas Assembly

Diolch yn fawr iawn i griw Agor y Llyfr am anfon fideo yn adrodd hanes y Nadolig cyntaf ar gyfer ein gwasanaeth rhithiol y bore ‘ma.

Many thanks to our Open the Book friends for sending a video telling the story of the first Christmas for our virtual assembly this morning.

Edrychwch pwy arall ddaeth i ymuno â ni ar ddiwedd ein gwasanaeth! 👀

Look who else joined us at the end of our assembly! 👀