Gwaith Crefft Nadolig / Christmas Craft

Ar gyfer gweithgaredd crefft Nadoligaidd bydd y disgyblion angen tiwbiau cardfwrdd tebyg i rai mewn rholiau papur cegin, cling ffilm a ffoil.  Yn anffodus, nid ydym yn gallu derbyn tiwbiau papur toiled.  Rydym hefyd angen gwlân os oes gennych rai sbâr.  Os oes gennych rhai o’r uchod, byddem yn hynod o ddiolchgar ohonynt cyn gynted â phosib.

As part of their Christmas craft activities the pupils need cardboard tubes, similar to the ones that are in kitchen roll, cling film or foil.  Unfortunately, we will not be accepting toilet roll tubes.  We also need wool if you have any at home going spare.  If you have any of the above, we would be extremely grateful for them as soon as possible.

Diolch yn fawr