Gwaith Bl. 5 a Bl. 6 (Mr Iestyn Jones) / Yr. 5 & Yr. 6 Work (Mr Iestyn Jones)

Gobeithio eich bod yn parhau i gadw’n saff ac yn ddiogel yn ystod y cyfnod anodd yma.

Mae Mr Iestyn Jones wedi creu dosbarth yn Google Classroom i rannu gwaith â disgyblion Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6.  Y côd i ymuno â’i ddosbarth yw:

njjhdlj

Bydd angen i’r disgyblion ddefnyddio HWB i gael mynediad i Google Classroom.  Mae’r fideo isod yn dangos sut i gyrraedd a defnyddio Google Classroom.  Os nad yw eich plentyn eisoes wedi ymuno â dosbarth Mr Geraint Jones, y côd i ymuno yw:

at5vhor

Os am gymorth, cysylltwch drwy e-bost â:

Mr Iestyn Jones – [email protected]

Mr Geraint Jones – [email protected]

Diolch yn fawr a chymerwch ofal,

Staff Bl. 5 a 6.

 

We hope that you’re all well and staying safe.

Mr Iestyn Jones has set up a classroom in Google Classroom to share work with Year 5 and Year 6 pupils.  The code to join the class is:

njjhdlj

Pupils will need to use their HWB account to gain access to Google Classroom.  The videos below show how to reach and use Google Classroom.  If your child hasn’t already joined Mr Geraint Jones’ class, the code to join is:

at5vhor

For assistance, please contact by e-mail:

Mr Iestyn Jones – [email protected]

Mr Geraint Jones – [email protected]

Thank you and take care,

Yrs. 5 & 6 Staff.