Gwaith Bl. 5 a Bl. 6 (Miss Rebecca Scott) / Yr. 5 & Yr. 6 Work (Miss Rebecca Scott)

5 Ffordd at Les / 5 Ways to Wellbeing

Mae Miss Rebecca Scott wedi meddwl am syniadau er mwyn edrych ar ôl ein lles meddyliol a chorfforol yn ystod y cyfnod anodd yma.  Beth am gwblhau’r gweithgareddau, neu feddwl am rai eich hun?

Miss Rebecca Scott has come up with ideas to look after our mental and physical wellbeing during these difficult times.  Why not complete the activities, or think of your own?

Syniadau 5 Ffordd at Les (Ideas)

Cofnod 5 Ffordd at Les (Record)