Gofyn am ddillad sbâr / Request for spare clothing

Rydym angen dillad ar gyfer y dosbarthiadau Derbyn er mwyn gallu newid y plant pan fyddent wedi cael damwain.  Os gallwch helpu mi fyddwn yn ddiolchgar iawn.  Mae angen trowsus a sgertiau maint 4, 5 a 6 oed os gwelwch yn dda.

Our stocks of clothes to change the children after an accident have become low in the Reception classes.  If you can help we would be very grateful.  We need trousers and skirts in sizes age 4, 5 and 6 please.

Diolch yn fawr / Many thanks