Glan Llyn – Blwyddyn 3 a 4 / Year 3 and 4

Fe ddylai eich plentyn fod wedi dod a thystysgrif iechyd Glan Llyn adref heddiw; a wnewch chi sicrhau eich bod yn ei chwblhau a’i dychwelyd i’r athrawon dosbarth erbyn dydd Gwener yma os gwelwch yn dda.

Bydd y bws yn gadael dydd Llun am 10:00am ac yn dychwelyd i’r ysgol o gwmpas 2:15pm ddydd Mawrth.

 

Your child should have brought home a medical certificate for you to complete today in preparation for the Glan Llyn visit next week. Could you please ensure that you complete and return the form to your child’s teacher by this Friday.

The bus will leave for Glan Llyn at 10:00am on Monday and will return to the school around 2:00pm on Tuesday.