Fideos Nadolig / Christmas Videos

Anfonwyd e-bost neithiwr at rieni disgyblion Meithrin hyd at Flwyddyn 4.  Roedd yr e-bost yn cynnwys dolen i fideo Nadolig.  I chi sydd wedi llwyddo i wylio fideo dosbarth eich plentyn, gobeithiwn i chi ei fwynhau.

Rydym yn ymwybodol nad yw rhai wedi gallu gwylio’r fideo.  Ymddiheuriadau am hyn ac rydym yn gweithio’n galed i ddatrys y broblem.

Os nad oeddech wedi derbyn e-bost neithiwr oedd yn cynnwys dolen, gwiriwch eich ffolder sothach; os nad yw yno, anfonwch e-bost at [email protected] yn nodi enw a dosbarth eich plentyn.

Mae fideo Nadolig Blynyddoedd 3 a 4 wedi’i uwchlwytho i Just2Easy. Os yw eich plentyn ym Mlwyddyn 3 neu Flwyddyn 4, mae’n bosib gwylio’r fideo yn y deilsen ‘Homework’.

Mae fideo Nadolig Blwyddyn 5 a 6 yn dal i fod yn y cam golygu.  Byddwn yn anfon dolen at rieni cyn gynted ag y bydd yn barod!

 

An email was sent last night to the parents of pupils in Nursery up to Year 4.  The e-mail included a link to a Christmas video.  For you who have been able to watch your child’s class video, we hope you enjoyed it.

We are aware that some have not been able to watch the video.  We apologise for this and are working hard to rectify the problem.

If you didn’t receive an email last night with a link, please check your junk folder; if it isn’t there, please send an email to [email protected] stating your child’s name and class.

Years 3 and 4’s Christmas video has been uploaded to Just2Easy.  If your child is in Year 3 or Year 4, it is possible to watch the video in the ‘Homework’ tile.

Years 5 and 6’s Christmas video is still in the editing stage and parents will be sent a link as soon as it’s ready!