Ffair Fenter #Wythnos4Diben / Enterprise Fair #4PurposesWeek

Fel rhan o’n #Wythnos4Diben, y Diben ‘cyfranwyr mentrus, creadigol’ sydd dan sylw yfory.  Mae pob dosbarth am baratoi stondin er mwyn ceisio codi arian i elusen, fel y bydd pobl eraill yn elwa.  Mae croeso i chi gasglu’ch plentyn / plant am 3 o’r gloch er mwyn mwynhau’r hyn mae’r plant am baratoi yn ystod y dydd.  Bydd stondin y Meithrin yn cael ei gynnal am 11:30am.

As part of our Four Purposes Week, tomorrow we’ll be concentrating on the ‘enterprising, creative contributors’ Purpose.  Every class will prepare a stall to raise money for charity, so that other people will benefit.  You are welcome to collect your child / children from 3 o’clock tomorrow to enjoy all that the children will have prepared during the day.  The Nursery stall will be held at 11:30am