Ein Hardal Leol (Bl. 5 a 6) / Our Local Area (Yrs. 5 & 6)

Ar Ddydd Mawrth 24/05/2022 bydd disgyblion Blynyddoedd 5 a 6 yn mynd am dro i’r ardal leol fel rhan o’n thema ‘Ar Ein Stepen Drws’. Gofynnwn yn garedig i chi sicrhau bod eich plentyn yn dod â:

– Esgidiau addas,

– Côt law.

 

On Tuesday the 24/05/2022, Years 5 and 6 pupils will be going on a walk around the local area as part of our current theme ‘On our Doorstep’. We kindly ask that you ensure your child brings:  

– Suitable shoes,

– A waterproof coat.

 

Diolch yn fawr,

Athrawon Blynyddoedd 5 a 6