Dysgu Cyfunol 18/02/2022 / Blended Learning 18/02/2022

Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 / Nursery, Reception, Year 1 & Year 2

Bydd tasgau’n cael eu gosod yfory (18/02/2022) ar SeeSaw.

Tasks will be set tomorrow (18/02/2022) on SeeSaw.

 

Blwyddyn 3 a Blwyddyn 4 / Year 3 & Year 4

Bydd tasgau’n cael eu rhannu trwy Just2Easy.  Dangoswyd i’r disgyblion sut i ddefnyddio Just2Easy ond mae cyfarwyddiadau isod yn ogystal.

Tasks will be assigned through Just2Easy. The pupils have been shown how to access Just2Easy but instructions can also be found below.

Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6 / Year 5 & Year 6

Mwy o wybodaeth i ddilyn.

More information to follow soon.