Dysgu Cyfunol 18/02/2022 (Bl. 5 a 6) / Blended Learning 18/02/2022 (Yrs. 5 & 6)

Blwyddyn 5 a 6 / Years 5 and 6

Er mwyn dod ag Wythnos Darganfod Gyrfa gyda Gyrfa Cymru i ben, bydd athrawon Blwyddyn 5 a 6 yn cynnal tair sesiwn fyw yfory’n defnyddio platfform Microsoft Teams; un am 9:30am, yr ail am 11:00am a’r un olaf am 1:30pm.  I gael mynediad i’r sesiynau, mae angen i’r disgyblion glicio ar y linc gywir yn Google Classroom.

To conclude Career Discovery Week with Careers Wales, Year 5 and 6 teachers will be running three live sessions tomorrow using the Microsoft Teams platform; the first at 9:30am, the second at 11:00am and the final session at 1:30pm.  To access the sessions, the pupils need to click on the correct link in Google Classroom.

 

Os oes problem, cysylltwch ag athro/athrawes dosbarth eich plentyn.

If you have a problem, please contact your child’s teacher.