Dydd Miwsig Cymru (Bl.5 a 6) / Welsh Language Music Day (Yrs.5&6)

Oni bai eich bod wedi archebu cinio o’r ysgol, bydd angen pecyn bwyd ar eich plentyn yfory gan ein bod yn mynd draw i Ysgol Bro Alun i ddathlu Dydd Miwsig Cymru.  Mae’ch plentyn i wisgo’r wisg ysgol os gwelwch yn dda.

Unless you’ve ordered lunch from the school canteen, your child will need a packed lunch tomorrow as we’re heading to Ysgol Bro Alun to celebrate Welsh Language Music Day.  Your child is to wear the school uniform please.