Dydd Miwsig Cymru 10/02/23 Welsh Music Day

Yn dilyn ein cyfarfod llwyddiannus gydag ein Llysgenhadon Iaith heddiw, maent wedi trefnu llawer iawn o weithgareddau llawn hwyl i ddathlu Dydd Miwsig Cymru ddydd Gwener. Yn ychwanegol, hoffent i’r holl ddisgyblion ddod i’r ysgol yn gwisgo fel canwr pop Cymreig / cŵl dŵd, neu’n gwisgo dillad coch, gwyn a gwyrdd i gynrychioli Cymru.


Following our Welsh Language Ambassadors meeting today, they have organised numerous fun events to Celebrate Welsh Music Day on Friday. They would also like the pupils to come to school dressed as a Welsh music icon/ a cool dude, or wearing red, green and white to represent Wales.
Diolch am eich cefnogaeth/ Thank you for your support.