Dydd Dŵr Byd Eang 22/03/2022 World Water Day

Mae’r neges uchod gan y Cyngor Ysgol yn berthnasol i bob disgybl.  Yn ogystal, bydd disgyblion Blynyddoedd 3, 4, 5 a 6 angen pecyn bwyd a digon o ddiod a byrbrydau.  Os am archebu pecyn bwyd o gegin yr ysgol am y pris dyddiol arferol, cysylltwch ag athro/athrawes eich plentyn.

The above message from the School Council applies to all pupils.  Pupils in Years 3, 4, 5 & 6 will also need a packed lunch and plenty of drinks and snacks.  If you would like to order a packed lunch from the school canteen at the normal daily rate, please contact your child’s teacher.