Drama’r Mimosa

Cafwyd wledd heddiw pan ddaeth Carwyn Jones i’r ysgol efo’i sioe wefreiddiol un dyn am y Mimosa a’r ymfudo o Gymru i Batagonia dros 150 o flynyddoedd yn ôl. Daeth hanes yn fyw i ddisgyblion blynyddoedd 5 a 6 ar fwrdd y llong yn ystod y fordaith hir honno i Batagonia.

Years 5 and 6 pupils were drawn on board the Mimosa during Carwyn Jones’s one man show today. History was brought alive for the pupils as they took the long voyage from Wales to Patagonia over 150 years ago.