Dosbarth Llywelyn

Yn anffodus rydym yn rhedeg yn hwyr wrth ddychwelyd yn ôl o’r eglwys. Byddwn yn ôl yn yr ysgol mor fuan â phosib. Ymddiheuriadau.
Unfortunately we are running late back from our practice at the church. We hope to be back in school as soon as possible. Apologies for the inconvenience.