Dosbarth Llywelyn / Llywelyn class

Nodyn i atgoffa rhieni a gwarchodwyr dosbarth Llywelyn fod angen dillad addysg gorfforol ar y disgyblion yfory.

A reminder to Llywelyn class parents and carers that the pupils need their PE kit tomorrow.