Dosbarth Llywelyn – Addysg Gorfforol/P.E. Lessons

Bydd plant dosbarth Llywelyn yn cael gwersi addysg gorfforol ar ddydd Gwener yr hanner tymor yma, felly bydd angen i’r plant ddod i’r ysgol yn eu dillad ymarfer corff ar y dyddiau yma os gwelwch yn dda.  Diolch.

The children in Llywelyn class will be having their P.E. lesson on a Friday this half term.  They will need to come to school in their P.E. kit on these days please.  Thank you.