Dosbarth Gwenllian Class

Ni fydd gwers Addysg Gorfforol i ddosbarth Gwenllian yfory, felly gofynnwn i’r disgyblion wisgo’r wisg ysgol, os gwelwch yn dda.

There won’t be a PE lesson for Gwenllian Class tomorrow, therefore we ask the pupils to wear the school uniform please.