Dosbarth Glyndwr / Glyndwr Class

I sylw rhieni a gwarchodwyr Glyndwr / FAO Glyndwr class parents and carers

Mae cyfeiriad ebost Mrs Wyn yn anghywir ar y daflen gweithgareddau Bl 3 a 4 – y cyfeiriad cywir yw [email protected]

The email address for Mrs Wyn is incorrect on the activity sheet that has instructions for children’s work on it; the correct address is [email protected]