Dosbarth Derbyn / Reception Class

Os nad ydych wedi archebu gwisg ysgol yn barod, ond yn bwriadu gwneud, a wnewch chi gofio bod angen archebu bag darllen hefyd os gwelwch yn dda (bydd angen bag darllen ar y plant ym Mlwyddyn 1)

If you haven’t already ordered school uniform but will be doing so, please could you also order a reading bag as the children will need a reading bag in Year 1.

Diolch / Thank you