Dosbarth Derbyn / Reception Class

Mi fydd plant y Derbyn yn ymweld ag Xplore, Wrecsam prynhawn Dydd Mercher, Mawrth 23ain.  Cost yr ymweliad yw £4.00, sy’n talu am fynediad i’r ganolfan.  Bydd yr ysgol yn talu am y bws er mwyn cadw’r costau i lawr i chi fel rhieni.  Mae’r plant i wisgo gwisg ysgol.

A wnewch chi dalu am yr ymweliad ar-lein gyda ParentPay os gwelwch yn dda erbyn 22.3.22.  Diolch yn fawr.

The Reception children will be visiting Xplore, Wrexham on Wednesday afternoon, March 23rd.  The cost of the visit is £4.00 which pays for admission to the centre.  The school will pay for the bus to keep costs down for you as parents.  The children are to wear their school uniform. 

Please could you pay for the visit online via ParentPay by 22.3.22.  Thank you.