Diwrnod yng nghwmni awdur / A day with an author

Aeth criw o ddisgyblion Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6 i Ysgol yr Hafod, Johnstown i dreulio’r diwrnod yng nghwmni Pete Hall. Mae Pete yn awdur llyfrau Mathemtaeg a bu rhaid i’r plant weithio’n galed er mwyn datrys ei broblemau rhif!

A group of Year 5 and Year 6 pupils spent the day at Ysgol yr Hafod, Johnstown in the company of Pete Hall. Pete is an author of Maths books and the children had to work hard to solve his Maths problems!