Diwrnod y Llyfr 2021 / World Book Day 2021

Er bod dydd Iau yma, Mawrth 4ydd, yn Ddiwrnod y Llyfr, byddwn yn dathlu llyfrau yn yr ysgol, gan gynnwys gwisgo fel cymeriad stori, yn ddiweddarach yn y flwyddyn, pan fydd yr holl ddisgyblion wedi dychwelyd i’r ysgol.  Yn y cyfamser, beth am ddathlu o’ch cartrefi drwy fentro’r heriau isod?  Mwynhewch!

Although it is World Book Day this Thursday, March 4th, we’ll be celebrating books in school, including dressing up as a character from a story, at a later date, when all pupils have returned to school.  In the meantime, how about celebrating from home by completing the challenges below?  Have fun!