Diwrnod Santes Dwynwen – 25.1.24

Croeso i’r plant ddod i’r ysgol yn gwisgo dillad coch neu pinc i ddathlu Diwrnod Santes Dwynwen dydd Iau yma, 25.1.24.  Nid oes cost am hyn.

The children are welcome to come to school wearing red or pink to celebrate Santes Dwynwen Day this Thursday, 25.1.24.  There is no cost for this.