Diwrnod Sanau Od / Odd Socks Day

Fel rhan o Wythnos Gwrth-Fwlio, mae croeso i’r disgyblion (a’r staff) ddod i’r ysgol yn gwisgo sanau od i’r ysgol dydd Llun, Tachwedd 15fed.  Byddwn yn cynnal gweithgareddau gwrth-fwlio ar draws yr ysgol gan ganolbwyntio ar y thema genedlaethol, ‘Un Gair Caredig’.

As part of Anti-Bullying Week, the pupils (and staff) may attend wearing odd socks to school on Monday, November 15th. Throughout the week, various activities reflecting the national theme, ‘One Kind Word’, will take place in school.

More information can be found here: www.anti-bullyingalliance.org.uk/anti-bullying-week