Diwrnod HMS / Inset Training Day

Nodyn i’ch atgoffa bod hi’n ddiwrnod hyfforddiant mewn swydd yfory. Bydd yr ysgol ar gau yfory, dydd Gwener 28ain o Hydref ac yn ail-agor ar ddydd Llun, 7fed o Dachwedd. Mwynhewch yr hanner tymor.

A reminder that tomorrow is an Inset training day. The school will be closed tomorrow, Friday 28th of October and will re-open on Monday 7th November. Enjoy the half term.