Diwrnod di-wisg ysgol/ Non-Uniform day 21/10/2022

Bydd diwrnod di-wisg ysgol ar ddydd Gwener yma, y 21ain o Hydref. Gofynnwn am gyfraniad o £1 tuag at hyn. Bydd yr holl arian a godir yn mynd tuag at ddatblygu ein hardal ysgol goedwig. Gan ddiolch i chi am eich cefnogaeth.
This Friday, the 21st of October will be a non-uniform day. We ask for a contribution of a £1. All money raised will go towards developing our forest school area. Many thanks for your continued support.