Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2021 / Safer Internet Day 2021

Heddiw yw Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel.  ‘Rhyngrwyd Ddibynadwy’ ydy’r thema eleni.  Isod mae dogfennau’r pecyn i rieni a gofalwyr:

1) Beth sydd angen i mi ei wybod am Ddiwrnod Defnyddior Rhyngrwyd yn Fwy Diogel

2) Syniadau ar gyfer dechrau sgwrs

3) Gweithgareddau i r teulu

4) Cynllun diogelwch ar-lein y teulu

5) Taflen adnoddau i rieni a gofalwyr

6) Dangoswch eich cefnogaeth

7) Beth sy n ddibynadwy ar-lein Arweiniad i rieni a gofalwyr

 

Today is Safer Internet Day.  ‘An internet we trust’ is the theme this year.  Below you can find the documents from the Parents and Carers Pack:

1) What do I need to know about Safer Internet Day

2) Conversation Starters

3) Family Activities

4) Family Online Safety Plan

5) Parents and Carers Resource Sheet

6) Show Your Support

7) What to trust online (A Parents and Carers Guide)