Disgo Calan Gaeaf Bl.3 a 4/ Years 3 and 4 Halloween disco

Dim ond nodyn i atgoffa mai yfory yw’r diwrnod olaf i dalu am y disgo Calan Gaeaf os ydy’ch plentyn yn bwriadu mynychu nos Fawrth os gwelwch yn dda.
A polite reminder that tomorrow is the last day to pay for the Halloween disco if your child is intending to attend on Tuesday. Many thanks