Disgo Bl 3 a 4 / Year 3 and 4 disco

I’r plant o Flynyddoedd 3 a 4 sy’n aros i’r disgo ar ol ysgol nos fory, dewch i’r ysgol yn eich dillad ysgol fel arfer gyda dillad i newid iddynt ar gyfer y disgo mewn bag. Rhieni i gasglu’r plant am 4:30pm o ddrysau y dosbarthiadau fel arfer, nid o’r neuadd.

For the Year 3 and 4 pupils staying for the disco after school tomorrow, please come to school in your school uniform with clothes to change into for the disco in a bag. Parents to collect the children at 4:30pm, as usual by the classroom doors, not from the hall.