Diolch Disgyblion Blynyddoedd 5 a 6 / Thank You Years 5 & 6 Pupils

Diolch i bob un disgybl Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6 aeth i Lerpwl ddoe.  Roedd eu hymddygiad yn yr oriel gelf, amgueddfeydd ac o amgylch y ddinas yn rhagorol.  Dywedodd y staff bod hi’n bleser cael bod yng nghwmni’r plant yn ystod yr ymweliad addysgol a’u bod yn falch ohonynt trwy gydol y dydd.  Diolch am fod yn wych blant!

Thank you to every single Year 5 and Year 6 pupil who visited Liverpool yesterday.  Their behaviour in the art gallery, museums and around the city was outstanding.  The staff said it was a pleasure to be with the children during the educational visit and that they were proud of them throughout the day.