Dim Ymarfer Pêl-droed / No Football Practice

Gan fod Mr Jones â chyfarfod ar ôl ysgol heddiw, ni fydd clwb pêl-droed.

There won’t be football practice after school today as Mr Jones has a meeting.