Dim ymarfer pêl-droed na phêl-rwyd heno / No football or netball training tonight

Nodyn i’ch hatgoffa, oherwydd noson rieni, ni fydd ymarfer pêl-droed na phêl-rwyd ar ôl ysgol heddiw, Tachwedd 8fed.

Just to remind you, due to parents evening, there will be no football or netball training after school today, November 8th.