Dim Ymarfer Pêl-droed (Bl. 5 a 6) / No Football Practice (Yrs. 5 & 6)

Gan fod Mr Jones â chyfarfod ar ôl ysgol heddiw, ni fydd clwb pêl-droed.

There won’t be football practice after school today as Mr Jones has a meeting.